Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, śnieg
  śnieg
  3°C

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

17-02-21

Informujemy, że w dniu  w dniu  17 lutego 2021 r., o godz. 9.45 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.  Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Gminy.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                                  Oświaty, Kultury i Sportu

                                                                                                                                                           Artur Miętek