Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, umiarkowane opady deszczu
  umiarkowane opady deszczu
  11°C

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

17-06-21

Informujemy, że w dniu  17 czerwca 2021 r., o godz. 16.30, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji według następującego porządku obrad: 

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej wprowadzenia korekty do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium na obszarze wsi Łajski.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji /z dn. 13.05.2021 r./
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

Posiedzenie odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Renata Gostkowska-Maczuga