Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    26°C

Wieliszewskie Laboratorium Kluczowych Kompetencji

W okresie od 01.10.2017 do 31.07.2019 Gmina Wieliszew będzie realizowała projekt pn. Wieliszewskie Laboratorium Kluczowych Kompetencji współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Głównym celem projektu jest rozwijanie kluczowych kompetencji na rynku pracy i właściwych postaw i umiejętności u uczennic i uczniów z trzech Szkół Podstawowych Gminy Wieliszew (w Janówku, Skrzeszewie, Wieliszewie) z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizację zajęć dla 344 uczniów do 30.07.2019r.

W ramach projektu będą prowadzone zajęcia matematyczno-przyrodnicze z wykorzystaniem metody eksperymentu, zajęcia z języka angielskiego oparte o zabawy, konkursy quizy, kółka robotyki. Ponadto odbędą się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze tj. logopedia i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.   

Wartość projektu to 1 912 251,00 zł, a dofinansowanie wyniesie 1 703 458,50 zł.