Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, bezchmurnie
  bezchmurnie
  25°C

Kto może otrzymać zasiłek 300 zł

 

Хто може отримати допомогу у розмірі 300 злотих?

Одноразова допомога у розмірі 300 злотих може бути призначена громадянину України, якщо:

1. перебування на території Республіки Польща вважається законним на підставі ст. 2 пункт 1 спеціального акту;

2. його дані внесені до реєстру PESEL.

Кожен громадянин України, який в’їхав до Польщі з 24 лютого 2022 року, отримає одноразову грошову допомогу.

Заява про виплату одноразової грошової допомоги містить реквізити особи, яка подає заяву, або реквізити особи, від імені якої подається заява:

1. ім'я (імена) та прізвище;

2. дата народження;

3. національність;

4. стать;

5. вид документа, що є підставою для перетину кордону

6. серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону;

7. відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща;

8. адреса перебування;

 9.контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти - якщо є;

10. Номер PESEL.

Виплату допомоги особам, які перебувають у ґміні Велішев, здійснює Центр соціального захисту у Велішеві. Заявки на виплату допомоги можна завантажити на веб-сайті wieliszew.naszops.pl або за адресою: Al. Солідарність 25 у Велішеві.

Виплата допомоги буде здійснюватися на банківський рахунок, зазначений заявником.

 

Jednorazowe świadczenie 300 zł  może otrzymać obywatel Ukrainy, którego:

1. pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2.  ust. 1 specustawy,

2. został wpisany do rejestru PESEL.

Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzyma każdy obywatel Ukrainy, który wjechał do Polski od 24 lutego 2022 r.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. obywatelstwo;
 4. płeć;
 5. rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
 6. serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 7. informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. adres pobytu;
 9. dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
 10. numer PESEL.

Wypłatę świadczenia dla osób przebywających na terenie Gminy Wieliszew realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie. Wnioski o wypłatę świadczenia można pobrać ze strony internetowej wieliszew.naszops.pl lub w siedzibie ośrodka przy Al. Solidarności 25
w Wieliszewie. Wypłata świadczenia będzie realizowana na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Do pobrania