Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    6°C

Zadania realizowane z budżetu Państwa lub Państwowych Funduszy Celowych

kkk

 

  1. „Rozbudowa ulicy Polnej – droga gminna 180524W w Wieliszewie na odcinku od ulicy Kościelnej – droga powiatowa 1818W do ul. Miłej”.

Zadanie zostało dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

w ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi gminnej

nr 180524W – ulicy Polnej w Wieliszewie od drogi powiatowej nr 1818W – ulicy Kościelnej do drogi gminnej – ulicy Miłej oraz rozbudowę skrzyżowania czterowlotowego ul. Kościelnej z ul. Polną
i Al. Solidarności na rondo z przejezdną wyspą środkową.

Wysokość dofinansowania: 3 111 354,43 zł

Całkowita wartość zadania: 5 185 590,72 zł

 

 

  1. „Budowa ulicy Polnej – droga gminna 180524W w Wieliszewie na odcinku od ulicy Miłej do ulicy Modlińskiej – droga wojewódzka 631”

 

Zadanie zostało dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

w ramach zadania wykonano budowę drogi gminnej – ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Modlińską przez skrzyżowanie z ul. Miłą. Chodniki oraz miejsca przejść dla pieszych zostały przystosowane do poruszania się przez osoby niepełnosprawne. Wykonane zostało odwodnienie i oświetlenie ulicy Polnej.

 

Wysokość dofinansowania: 1 287 952,37 zł

Całkowita wartość zadania: 3 774 844,59 zł