Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, zachmurzenie umiarkowane
  zachmurzenie umiarkowane
  -2°C
30 listopada 2021 r.

30 listopada 2021 r., o godz. 10:00 w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Wieliszew.

Zachęcamy do śledzenia transmisji on-line.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Wieliszew.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o działalności Przewodniczącego, Rady Gminy i Komisji Rady Gminy
  w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o wniesionych interpelacjach, zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2021.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wieliszew lub jej jednostkom organizacyjnym.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krubin gmina Wieliszew.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Łajski gmina Wieliszew.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wieliszew.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wieliszew
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 20. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Sesji Rady Gminy Wieliszew nr XXXIV/2021 i XXXV/2021 r.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

               Marcin Fabisiak

 

21-01-2022
Życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
20-01-2022
Dajemy drugie życie choinkom po świętach
20-01-2022
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego…
20-01-2022
Sprzedaż biletów miesięcznych na luty 2022