Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    9°C
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, które odbędzie się w dniu 21 marca 2023 r., o godz. 16.30, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. K. K. Baczyńskiego 1.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Dyskusja dotycząca zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
Rafał Donarski

 

23-02-2024
Zebranie wiejskie mieszkańców wsi Komornica 01.…
22-02-2024
BLOKADA DROGI DK61 w dniu 27.02.2024
22-02-2024
Uwaga! Wnioski SIM
21-02-2024
Sprzedaż biletów miesięcznych na marzec