Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, umiarkowane opady deszczu
    umiarkowane opady deszczu
    14°C
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii

Zapraszamy do udziału w wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 r., o godz. 16.30, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie oraz za pośrednictwem środków łączności na odległość.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń poszczególnych komisji.
4.    Opracowanie planu pracy poszczególnych komisji na 2022 rok.
5.    Sprawy różne.
6.    Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Rafał Donarski

Przewodnicząca Komisji
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii

Grażyna Kwiatkowska

 

26-05-2022
28 maja w Krubinie dla dzieci
26-05-2022
Gazeta Wieliszewska
25-05-2022
Festiwal: Muzyki, Atrakcji, Smaków
24-05-2022
Walne Zgromadzenie Członków GSWW