Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, słabe opady deszczu
  słabe opady deszczu
  6°C
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Wieliszew, dn. 27 marca 2024 r.

RADA GMINY WIELISZEW

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

ORG.0012.6.3.2024.AZ

 

 

 

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2024 r., o godz. 15.45, w Urzędzie Gminy Wieliszew, pokój nr 110, ul. K.K. Baczyńskiego 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji /z dn. 16.02.2024 r./.
 4. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
 5. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji

Renata Gostkowska-Maczuga

16-04-2024
SESJA RADY GMINY WIELISZEW
16-04-2024
KOMISJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO…
16-04-2024
KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I EKOLOGII
15-04-2024
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI