Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, umiarkowane opady deszczu
    umiarkowane opady deszczu
    11°C
Najważniejsze informacje dla mieszkańców po konsultacjach

W środowe popołudnie odbyły się konsultacje mieszkańców z przedstawicielami firm, które odpowiadają za przebudowę  DK 61. Można w nich było wziąć udział zarówno w formule stacjonarnej, jak i online. Spotkanie miało na celu między innymi poinformowanie mieszkańców o przewidzianych rozwiązaniach  i parametrach technicznych, pokazanie wypracowanego układu drogowego, który diametralnie zmieni nie tylko warunki  przemieszczania się kierowców, ale również wpłynie na całą okolicę.

hh

W ramach inwestycji, oprócz przebudowanej do dwóch pasów w każdą stronę drogi krajowej,  zrealizowane zostaną również drogi dojazdowe do obsługi terenu bezpośrednio przyległego do drogi.

Drogi te będą włączać się do drogi krajowej w rejonie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną.  W miejscu obecnego ronda w Zegrzu, na skrzyżowaniu z DW631, powstanie wiadukt od strony Serocka w kierunku Legionowa, a ruch lokalny odbywał się będzie zlokalizowanym pod wiaduktem rondem turbinowym.  Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej, które przy współpracy z Gminą Wieliszew zostaną doświetlone.

hhh

Podczas spotkania mieszkańcy oraz osoby zainteresowane miały szansę zadawania pytań, na które odpowiedzi na bieżąco udzielali przedstawiciele biura projektowego, zajmującego się to inwestycją.

Kwestie budzące wątpliwości mieszkańców, to  min. zapewnienie bezpieczeństwa pieszych, zastosowanie ekranów akustycznych czy wywłaszczenia nieruchomości.  Proponowane przez projektanta rozwiązanie przewiduje przejście dla pieszych w poziomie jezdni. Mieszkańcy, jak również Wójt Gminy nie zgadzają się na takie rozwiązanie. Wnioskują o zaprojektowanie i wykonanie kładki dla pieszych i rowerzystów z windami dla osób niepełnosprawnych. Taka kładka powinna być zdaniem docelowych użytkowników zlokalizowana w sąsiedztwie przystanków komunikacji zbiorowej.  Zdaniem Inżynierów z biura projektowego, jak również przedstawicieli GDDKIA zaooponowane przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną będzie rozwiązaniem bezpiecznym  i optymalnym kosztowo.

ggg

Wiele emocji wśród mieszkańców wzbudza konieczność zastosowania ekranów akustycznych na wysokości posesji prowadzących działalność gospodarczą. W tej kwestii GDDKIA prowadzi nadal analizy i sprawa jest otwarta, a zakres pasa ekranów jest uzależniony od decyzji Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki (lider) i TORPOL (partner). Umowa na zaprojektowanie i przebudowanie 4,5 km drogi krajowej DK 61 opiewa na wartość prawie 195 mln zł. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w II kwartale 2024 r. 

W załącznikach  przedstawiamy Państwu materiały z wczorajszego spotkania.

Kolejno można się zapoznać z:

- mapami poglądowymi, które na te chwile są wersjami projektowymi, a nie ostatecznymi.

- materiałami informacyjnymi dla właścicieli nieruchomości przejmowanych pod drogi krajowe w tym: informacją o przejmowaniu nieruchomości i procedurą odszkodowawczą.

 

 

17-09-2021
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
17-09-2021
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
17-09-2021
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii
16-09-2021
XXXIV sesja Rady Gminy Wieliszew