Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, zachmurzenie duże
  zachmurzenie duże
  29°C
Posiedzenia komisji Rady Gminy Wieliszew

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 19 stycznia 2022 godz. 16

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Gminy Wieliszew, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, pokój nr 110.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji  (z dn. 01.12.2021 r.)
 4. Opracowanie planu pracy komisji na 2022 rok.
 5. Kontrola faktur za miesiące listopada-grudzień 2021 r.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 19 stycznia 2022 godz. 17

Zapraszamy do udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. o godz. 17.00, w Urzędzie Gminy Wieliszew, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, pokój nr 110.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń poszczególnych komisji.
 4. Podsumowanie pracy poszczególnych komisji za 2021 rok.
 5. Opracowanie planu pracy poszczególnych komisji na 2022 rok.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.
23-06-2022
Na czas rozbiórki wiaduktu kolejowego
22-06-2022
Sprzedaż biletów miesięcznych na lipiec
21-06-2022
Nowe terminy składania wniosków o rozliczenie…
15-06-2022
Dziękujemy za pomoc Obywatelom Ukrainy