Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, słabe opady deszczu
  słabe opady deszczu
  26°C
Posiedzenie Komisji

Informujemy, że w dniu  17 czerwca 2021 r., o godz. 16.30, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji według następującego porządku obrad: 

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej wprowadzenia korekty do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium na obszarze wsi Łajski.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji /z dn. 13.05.2021 r./
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

 

                                                                                                                          Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                                                                                        Renata Gostkowska-Maczuga

29-07-2021
Praca dla podinspektora ds. remontów i inwestycji
28-07-2021
Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego -…
22-07-2021
Punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze
22-07-2021
Narodowy Spis Powszechny 2021 – spisz się przez…