Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, zachmurzenie duże
  zachmurzenie duże
  19°C
Posiedzenie komisji

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, które odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r., o godz. 16.30, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Wieliszew.
 5. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieliszew za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności TBS Wieliszew.
 7. Informacja dotycząca realizacji inwestycji oświatowych.
 8. Informacja dotycząca inwestycji mieszkaniowych, drogowych oraz kolejowych realizowanych bądź planowanych na terenie Gminy Wieliszew.
 9. Informacja dotycząca planowanej przez CPK Sp. z o.o. oraz PKP PLK S.A. budowy linii kolejowej dużej prędkości mającej przebiegać przez teren Gminy Wieliszew.
 10. Sprawy Różne.
 11. Zamkniecie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji

    Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

                              Rafał Donarski

31-05-2023
Go Green Festiwal - najważniejsze informacje -…
29-05-2023
Ekologiczno-kulinarne miasteczko podczas Go Green…
25-05-2023
Najnowszy numer Gazety Wieliszewskiej
24-05-2023
Informacja o przystąpieniu do wyboru ławników na…