Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, zachmurzenie duże
  zachmurzenie duże
  19°C
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu
29 maja 2023 r., o godz. 15.30, w Urzędzie Gminy Wieliszew, pokój nr 110.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji /z dn. 03.04.2023 r./.
 4. Kontrola w Referacie Podatków w zakresie wydawania decyzji oraz płynności opłat
  i zaległości.
 5. Kontrola w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Nieruchomości w zakresie opłaty planistycznej i adiacenckiej oraz wydanych decyzji.
 6. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Wieliszew za 2022 r. i wystąpienie do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wieliszew
 7. Kontrola faktur za miesiące marzec-kwiecień 2023 r.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                        Jan Sołtys

 

31-05-2023
Go Green Festiwal - najważniejsze informacje -…
29-05-2023
Ekologiczno-kulinarne miasteczko podczas Go Green…
25-05-2023
Najnowszy numer Gazety Wieliszewskiej
24-05-2023
Informacja o przystąpieniu do wyboru ławników na…