Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    7°C
W ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

We wtorek, 14 marca 2023 r. odbyło się wydanie sprzętu komputerowego dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy. Przekazanie odbyło się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które spełniły wymogi formalne określone w regulaminie konkursu. Gmina Wieliszew otrzymała  grant w wysokości 213.750 zł. Pozwoliło to na zakup sprzętu dla 57 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym 49 laptopów oraz 8 komputerów stacjonarnych. Projekt skierowany był do dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy, uczących się w szkole podstawowej lub średniej, których rodzice, dziadkowe lub pradziadkowie pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

Celem programu w ramach jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. To kolejny krok w walce z wykluczeniem cyfrowym, realizowany dzięki funduszom unijnym w ramach programu Cyfrowa Gmina. Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt komputerowy znacznie pomoże w realizacji obowiązków szkolnych, a także ułatwi codzienną naukę.

 

kontakt

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

17-03-2023
Ruszyły prace związane z rozbudową szkoły w…
17-03-2023
Nasze życie to nie gra komputerowa - relacja z…
16-03-2023
W ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z…
14-03-2023
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego