Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, śnieg z deszczem
    śnieg z deszczem
    1°C
Zebranie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Wieliszew

Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Wieliszew zawiadamia o ogólnym zebraniu członków Spółki, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 roku (piątek) o godz. 17.45 , w sali im. Krzysztofa Klenczona przy Urzędzie Gminy Wieliszew ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1.

Proponowany porządek zebrania:

1.    Otwarcie zebrania.
2.    Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji skrutacyjnej.
3.    Przyjęcie proponowanego porządku zebrania.
4.    Informacja z bieżącej działalności Zarządu Spółki.
5.    Sprawozdanie finansowe Spółki.
6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu Spółki.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz udzielenie jej Zarządowi absolutorium z działalności.
8.    Wybór nowego Zarządu Spółki w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji złożoną przez Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu Spółki.
9.    Uchwalenie planu finansowego na 2022 rok.
10.  Sprawy różne.

Jeżeli na zebraniu w pierwszym terminie będzie obecnych mniej niż połowa wszystkich członków Spółki, drugie zebranie odbędzie się z tym samym porządkiem obrad w dniu 4 grudnia 2021 roku (sobota) o godz. 16-tej, w sali im. Krzysztofa Klenczona przy Urzędzie Gminy Wieliszew Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1.
                                                                                                      

Zarząd Spółki dla Zagospodarowania
 Wspólnoty Gruntowej wsi Wieliszew

 

29-11-2021
Inspektor ds. zakupów i zamówień publicznych
29-11-2021
Do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
26-11-2021
1 grudnia 2021 r.
25-11-2021
Piątek i poniedziałek